Django - podstawowe informacje

Django to jeden z najpopularniejszych frameworków do tworzenia stron internetowych, napisany w Pythonie. Jest to też jeden z najbardziej rozbudowanych narzędzi, które umożliwia tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych.


Django opiera się na przykładzie projektowym Model-View-Controller (MVC), który jest wykorzystywany do robienia aplikacji webowych. W Django wzorzec ten został nieco zmodyfikowany oraz nazywa się Model-View-Template (MVT). W tym wzorcu Model odpowiada za przetwarzanie danych, View za wyświetlanie danych użytkownikowi, a Template za prezentację danych.


By rozpocząć pracę z Django, należy najpierw zainstalować odpowiednią wersję frameworka. Po zainstalowaniu można już tworzyć projekty, czyli strony internetowe. Projekt składa się z wielu aplikacji, a każda aplikacja odpowiada za konkretne zadanie, takie jak logowanie użytkowników czy obsługa zamówień.


W Django najważniejszym czynnikiem są modele. Modele to klasy Pythona, które odpowiadają za tworzenie tabel w bazie danych. W Django używa się tzw. ORM (Object-Relational Mapping), czyli narzędzia, które umożliwia tworzenie obiektów Pythona, które automatycznie są mapowane na rekordy w bazie danych.


Kolejnym ważnym momentem w Django są widoki. Widoki odpowiadają za obsługę żądań HTTP i generowanie odpowiedzi dla użytkownika. Widoki mogą zwracać pliki HTML, JSON, XML itp.


Ostatnim istotnym składnikiem w Django są szablony. Szablony to pliki HTML, które definiują, jak wyglądają strony internetowe. W Django szablony mogą być dynamiczne, co oznacza, iż można w nich umieszczać zmienne i instrukcje warunkowe.


Podsumowując, Django to framework do budowania aplikacji webowych, który opiera się na wzorcu MVT. Najważniejszymi elementami w Django są modele, widoki oraz szablony.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Jak urządzić balkon?